В Академия за социални предприемачи търсим активни личности, които искат да получат знания и умения в сферата на социалното предприемачество в подкрепа на собствените си настоящи или бъдещи организации и проекти.

Участниците в предишните издания на Академията създават общност от мотивирани професионалисти, с желание за развитие в сферата на социалното предприемачество, които създават устойчиви партньорства и приятелства.

За да сме сигурни, че и в третото издание на Академията ще се включат участниците с най-голяма мотивация и потенциал, които ще могат да се включат активно в общността на Академията, всички кандидати ще преминат през процес на селекция. Всички кандидати ще получат финална информация от нашия екип дали са селектирани за участие в Академията най-късно до 20 март.

Таксата за участие в третото издание на Академията е 480 лв. за 3 модула, разпределени в рамките на 9 дни (три поредни дни петък вечер, събота и неделя). Крайният срок за кандидатстване изтече на 15 март.

С финансовата подкрепа на ING Bank, клон България,  30-те най-добри участници ще получат стипендия от 50% и ще следва да заплатят такса от 240 лева.

НАУЧИ ПЪРВИ ЗА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА АКАДЕМИЯТА