Мениджър на висококвалифициран екип, отговорен за развитието на телекомуникационната мрежа и услуги на VIVACOM.  Основни интереси и опит в развиването на екипа, бизнес моделиране, стратегия и взимане на решения.

Покрай дъщеря ми, която е в осми клас, все повече се интересувам от начините на обучение в реалността на образователната система през 21 век. Лектор в Техническа академия в Технически университет – София. Заклет почитател и ползвател на инструментите за бизнес моделиране, които ще се ползват и в академията. Най-вдъхновяващата част за мен от предишната Академия бе да видя доказано работещи инструменти в ръцете и главите на хора със смели мечти.