Любомира Велчева е изпълнителен директор на Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България“ (наричана за краткост Наградата) от самото и учредяване през 2014 г. Основната и роля е да развие и позиционира Наградата в България като водеща програма, за личностно развитие на младежи (14 – 24 г), която цели да развие ключови качества и компетенции, които да подпомогнат тяхната личностна и професионална реализация.

Завършва Публична Администрация, но професионално се развива в сферата на Човешките ресурси, където има повече от 4 години опит в подбора, обучението, развитието и администрацията на персонал, в голяма международна компания.

Един от основателите е на бизнес академията 9 Academy, където отговаря за обучителния процес и развитието на участниците и общността на Академията. Доброволец и обучител е в още няколко неправителствени организации.