Лилия Харизанова е графичен дизайнер на свободна практика, автор и илюстратор 1 детска книжка. Има двугодишен опит в създаването на Демократично училище в България. През последните 3 години е част от екипа на проекта Социална Чайна във Варна, победител в конкурса “Промяната” на Фондация “Reach for Change” и Нова Борудкастинф Груп за 2014 г. Проектът има за цел да подкрепи младежи израстнали в институции, чрез ментроска програма и възможност за първа работа. През изминалата година Лилия работи и като регионален координатор за Международната награда на Херцога на Единбург.