Христина Попова е програмен мениджър на Reach for Change България от началото на 2016 г. Тя e отговаря за Инкубатора на ПРОМЯНАТА, който за последните 4 години е подкрепил 13 успешни социални предприемачи. Христина е част от екипа на Reach for Change, развиващ методологията за подкрепа на социални предприемачи, използвана в 18-те държави, в които фондацията оперира. Преди да се присъедини към екипа на Reach for Change през 2015 г., участва в изследователски проекта в сферата на културното предприемачество. Последният от тях – INCOMPASS (2014 г.) – я насочва към темата за развиването на подкрепящи програми за подобряване на капацитета на стартиращи организации.