Марко Грегович е експерт в организирането на кампании и изпълнителен директор на агенцията  за подкрепа на социални организации Brodoto, която работи активно в Хърватия и Сърбия. Работата му е фокусирана върху превръщането на социално значими инициативи във видими за обществото, устойчиви и свързани. За тази цел, Brodoto осъществява кампании за популяризиране и набиране на средстава (crowdfunding), обучава компании и неправителствени организации и свързва различни сектори с цел подобряване на социалния ефект. Марко има опит в осъществяването на кампании свързани с климатичните промени и енергийните проблеми за Greenpeace International. Той е и основател на редица успешни граждански инициативи и организации в Хърватия.