Александрина Димитрова е Изпълнителен директор на фондация „Сийдър“ – българска неправителствена организация, която предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на над 100 деца и младежи в неравностойно положение, предимно с увреждания. Александрина ръководи екип от 100 служители на фондацията и отговаря за устойчивото развитие на организацията, включително за финансовата й стабилност през различни програми и инициативи за набиране на средства.

Александрина е бакалавър по международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски” и е завършила едногодишен курс по Политически науки в Университета на Мисури, САЩ със стипендия от програмата „Младите лидери на България” на Института за международно образование и Фондация „Америка за България”. През 2015 г. е избрана като един от новите лидери „40 под 40“  по проекта на „Дарик радио“.