За второто издание на Академия за социални предприемачи ще бъдат селектирани 60 участника, като 45 участника с най-високи резултати ще получат 50% стипендия за участие с подкрепата на Програма Европа към Столична община и ING Bank Bulgaria. Селекцията на участниците включва няколко етапа:

  • 1. Попълнен формуляр за кандидатстване, където оценяваме:

    • твоята мотивация  и очаквания за участие в Академията, изразена в отговорите на въпросите: “Какво е твоето разбиране за социално предприемачество?”, “Защо социалното предприемачество е важно и интересно за теб?” и “Какво очакваш да получиш от Акадмията за социални предприемачи? 
    • твоя резултат от ДНК тест за социално предприемачество.  Максималният брой точки на теста е 300. Спрямо методологията, предоставена ни любезно от Съюза на психолозите в България, кандидати с над 210 точки на теста са с висок резултат и предиспозиция за развитие в сферата на социалното предприемачество.

  •  2. Индивидуални интервюта

    Кандидатите с най-висок резултат според формуляра за кандидатстване ще бъдат поканени на интервю с организаторите. Интервютата ще се провеждат всяка седмица през периода на кандидатстване до 28 май 2017 г.

    Броят на участници в Академията е ограничен до 60 души и ще се запълва поетапно по ред на кандидатстване и резултати от селекцията до запълване на местата. Няма да се приемат кандидатури след 28 май. Независимо дали бъдат избрани за участие в Академията, всички кандидатствали ще получат своя индивидуален доклад с резултати от теста. Кандидатствай първи!

КАНДИДАТСТВАЙ ПЪРВИ ЗА 50% СТИПЕНДИЯ!