В третото издание на Академия за социални предприемачи ще селектираме до 40  участника с най-високи резултати. Крайният срок за кандидатстване изтече на 15 март. С финансовата подкрепа на ING Bank 30-те най-добри участници ще получат стипендия от 50% и ще следва да заплатят такса от 240 лева. 

Селекцията на участниците ще включва няколко етапа:

  • 1. Попълнен формуляр за кандидатстване

    Чрез него оценяваме твоята мотивация  и очаквания за участие в Академията, изразена в отговорите на въпросите: “Какво е твоето разбиране за социално предприемачество?”, “Защо искаш да се развиваш в сферата на социалното предприемачество?” и “Какво очакваш да получиш от Акадмията за социални предприемачи? 

  •  2. Индивидуални интервюта

    Кандидатите с най-висок резултат според формуляра за кандидатстване ще бъдат поканени на интервю с организаторите. 

    Всички кандидати ще получат финална информация от нашия екип дали са селектирани за участие в Академията най-късно до 20 март.

НАУЧИ ПЪРВИ ЗА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА АКАДЕМИЯТА