26 Oct

Академия за социални предприемачи събра на едно място 60 избрани активни хора с интерес и желание за развитие в сферата на социалното предприемачество.

Целта на програмата, която се проведе от 6 и 20 октомври, беше да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна и едновременно с това изграждането на устойчив бизнес модел при стартирането и развитието на собствените им организации и проекти.

Академията беше разделена на три тридневни модула, посветени на: социален проблем и решение, бизнес моделиране и умения за привличане на подкрепа.

Снимки от събитието

Модулите включваха практични работни сесии и неформални вечерни срещи с гост-лектори.

Участниците бяха разделени в 12 екипа по интереси, всеки от които работи по конкретен учебен проект в сферата на: интеграция на деца и младежи с увреждания, промяна на образованието отдолу-нагоре, здравословен начин на живот на деца и младежи, личностно развитие и професионално ориентиране на деца и младежи или изкуства за социална промяна.

12-те екипа имаха общо 44 ментори и експерти от социалната и бизнес сфера, които споделиха опита си и дадоха ценна обратна връзка за учебните проекти, върху които работиха екипите.

Академията беше открита на 6 октомври с лекция на Натали Енгдал, глобален програмен мениджър на Reach for Change.Тя дойде от Швеция, за да разкаже на участниците за успешните примери за социално предприемачество, с които се е запознала по време на работата си в различни страни в Европа и Африка.

На 7 и 8 октомври Юрий Вълковски и Христина Попова от фондация “Промяната” въведоха участниците в темата за дефиниране на социален проблем и неговото ефективно решение. Дванадесетте екипа трябваше да анализират проблема, върху който работят и предложеното от тях решение.

Те планираха основните дейности, които ще осъществят решението на практика и ще доведат до социална промяна.

Между 13 и 16 октомври се проведе вторият модул на Академия за социални предприемачи. Модулът започна с лекция на Христо Христов, изпълнителен директор на най-голямата дигитална медийна компания у нас – „Нетинфо“.

След първия модул, посветен на социалната промяна, Христо въведе участниците в света на бизнеса, като им разказа за неговия път като предприемач – за своите успехи и провали и основните изводи, до които е достигнал чрез опита си.

В петък и събота -14 и 15 дванадесетте екипа преминаха през практично обучение по изготвяне на устойчив бизнес модел, водено от Цветелина Тенева от The Business Institute.

Тя подготви участниците как да оценят бизнес потенциала на своите идеи, говори за основните стъпки при създаването на бизнес продукт и при изграждането на устойчив финансов модел. Модулът завърши със съчетаването на социално решение и подходящ за него финансов модел.

Третият модул на Академията с проведе между 20 и 22 октомври. Участниците се срещнаха с Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, която им разказа за възможностите за партньорство между бизнеса и неправителствения сектор.

На 21.10. те преминаха през обучение за презентационни умения и привличане на подкрепа, водено от Михаил Стефанов – специалист по комуникации с над 10-годишен практически опит в публичното говорене.

Екипите подготвиха презентации, които да разкажат за учебните проекти, върху които работиха в Академия за социални предприемачи.

На Заключителното събитие на Академията, на 22 октомври, дванадесетте екипа получиха възможност да представят своите идеи за социално предприемачество, пред своите експерти и ментори, както и пред потенциални донори и социални инвеститори.

Те получиха бърза обратна връзка от панел от експерти, в който участваха Цветелина Тенева, Юрий Вълковски, Наталия Митева и Виолета Недева от фондация “Америка за България” и Сълза Захариева и Златина Христова от ING Bank.

Събитието приключи с връчване на сертификатите на всички успешно завършили Академията.

Академията за социални предприемачи се осъществява от фондация Промяната (част от мрежата на Reach for Change) и The Business Institute. Всички участници в Академията получиха стипендия с финансовата подкрепа на „Нова Броудкастинг Груп“ и Министерството на труда и социалната политика.

Домакини на Академия за социално предприемачество бяха betahaus Sofia и Национален дворец на културата