Организатор:

 

 

 

 

 

Академията се осъществява с финансовата подкрепа на:

 

 

 

 

Домакин:

 

 

 

 

 

Модул 2: Бизнес моделиране ще бъде фасилитиран от:

 

 

 

 

 

Медийни партньори: