27 Sep

На 26 септември 2017 година се проведе мрежово събитие за участниците и екипа на Академия за социални предприемачи. На събитието в A hub (гр. София, ул. Христо Белчев № 3) присъстваха над 30 души.

Срещата започна с второто издание на формата “Предприелите”, организиран в партньорство между фондация “Промяната” (част от мрежата на Reach for Cahngе) с betahaus Sofia и Български център за нестопанско право. Форматът среща социален предприемач и предприемач от класическата предприемаческа eкосистема, за да обменят опит, научени уроци, съвети и мотивация и да създаде възможност за бъдещи партньорства.

Темата на събитието беше пряко свързана с дискусиите във второто издание на Академията: как да разберем дали един продукт е готов за пазара. Лектори на събитието бяха Таня Миткова, основател на компанията ClaimCompass и Ашод Дерандоян, председател на Фондация “Заслушай се”.

След лекцията имаше отворена дискусия, на която се обсъждаха въпросите: ако продуктът цели решаването на социално значим проблем дали се променят подходът и залогът, както и как да чувстваш, мислиш и действаш изцяло в синхрон с клиента, за да може продуктът да реализира максималния си бизнес потенциал и социално добавена стойност?

След дискусията организаторите, с финансовата подкрепа на Програма Европа, бяха предвидили коктейл, на който гости, лектори, участници в Академията за социални предприемачи, имаха възможност да създадат неформални контакти.

Академия за социални предприемачи събра на едно място през юни 2017 г. над 30 активни личности, които получиха знания и умения как да постигнат значима социални промяна, изграждайки устойчив бизнес модел.

Проект “Второ издание на Академия за социални предприемачи” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Фондация „Промяната“ (част от мрежата на Reach for Change), в партньорство с Фондация “Бизнес институт“.