27 Jun

Второто издание на Академия за социални предприемачи, организирана от Reach for Change България в партньорство с The Business Institute, приключи успешно. Проектът се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.

Обучението се проведе между 9 и 25 юни в гр. София и обедини над 30 участници с интерес към социалното предприемачество, предоставяйки им практически умения и знания.
Изданието беше разделено на три тридневни модула, посветени на: социална промяна, изграждане на устойчив модел и привличане на подкрепа.

Трите модула включваха практически работни сесии и неформални вечерни срещи с гост-лектори.
Участниците бяха разделени на 7 екипа и работеха заедно с над 15 ментори от социалната и бизнес сфера, които споделиха своя опит и дадоха ценна обратна връзка за учебните проекти. Екипите работеха по предварително определени казуси, посветени на професионалното ориентиране на младежи, възможностите за развитие за незрящите деца и младежи, насилието над деца, здравословния начин на живот и екологията и опазването на околната среда.  
Академия за социални предприемачи стартира на 9 юни с опознавателни тийм билдинг упражнения и лекция на д-р Маркус Фрайбург – основател нa немската Агенция за финансиране на социални предприемачи (FASE). Той сподели своя опит в Social Impаct Investing и представи нови и интересни възможности за финансиране пред социалните предприемачи.

На 10 и 11 юни Юрий Вълковски и Христина Попова от Reach for Change България въведоха участниците в темата за дефиниране на социален проблем и неговото ефективно решение чрез основните модели на социално предприемачество.
Във втория модул гост-лектор беше Красимира Величкова – изпълнителен директор на Българския дарителски форум. Чрез своята лекция тя въведе участниците в света на партньорството между бизнеса и неправителствения сектор, както и в механизмите и възможностите за получаване на подкрепа от различни финансови източници.

Цветелина Тенева от The Business Institute проведе практическо обучение между 16 и 18 юни, чрез което помогна на участниците да оценят бизнес потенциала на своите идеи, говори за основните стъпки при създаването на бизнес продукт и при изграждането на устойчив финансов модел. Модулът завърши със съчетаването на социално решение и подходящ за него финансов модел.

В третия модул на Академията гост-лектор беше Сергей Петров – основател на Bee Smart Technologies. Неговата лекция олицетвори пресечната точка между бизнеса и социалните проекти.
На 24 юни участниците упражняваха изграждането на презентационни умения заедно с д-р Десислава Стойчева, а след това Сълза Захариева от ING Bank – България им сподели своя опит за това как бизнесът подкрепя социални каузи. Евгения Друмева от Vesti.bg им даде ценни съвети за това какво търсят медиите и как биха могли да изградят по-добро партньорство с тях. Екипите подготвиха своите презентации, посветени на казусите, върху които работиха в Академия за социални предприемачи.

На заключителното събитие на Академията, на 25 юни, осемте екипа представиха своите проекти, получавайки обратна връзка от панел от експерти, в който участваха Михаела Иванова – общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа, Цветелина Тенева от The Business Institute, Моника Ковачка-Димитрова от SAP Labs Bulgaria и Любен Георгиев от ING.

Събитието приключи с връчване на сертификатите на всички успешно завършили обучението.